Urheilukaupalla on suhdanteista huolimatta mennyt suhteellisen hyvin. Ovensuukyselyn mukaan kuluttajat ovat liikkeellä ostomielessä ja hankinnat tehdään mieluummin myymälästä kuin verkkokaupasta. Myyjien osaamisella on huomattava vaikutusta ostopäätösten tekoon. Ongelma on, että vain harva myymälässä asioiva kohtaa myyjän.

Urheilu- ja vapaa-aikatukkuliikkeet (UVT) ry:n huhti-toukokuussa 2016 teettämästä kuluttajatutkimuksesta käy ilmi, että 74 prosenttia (vuonna 2015, 64 %) tulee myymälään tekemään hankintoja ja 26 prosenttia vain katselemaan valikoimia. 73 prosenttia (vuonna 2015, 58 %), kuluttajista oli tekemässä hankintoja henkilökohtaiseen tarpeeseensa ja toiseksi tärkein hankinnan kohde olivat tuotteet lapsille (25 %). Hankinnat kohdistuivat pääsääntöisesti vapaa-ajan ja harrastuksen tuotteisiin.

”Kuluttajien syy asioida tietyssä urheilu- ja vapaa-ajantuotteita myyvässä liikkeessä perustuu tarpeeseen hankkia jokin tuote sekä liikkeen hyvään sijaintiin.  Myös liikkeen hyvät valikoimat korostuvat ostopaikkaa valittaessa”, kertoo UVT:n toimitusjohtaja Hanna Heikkilä.

Hyvät tarjoukset ja edulliset hinnat ostopaikan valinnan syyksi mainitsi vain 20 prosenttia vastaajista.  Huomioitavaa kuitenkin on, että jopa 28 prosenttia vastaajista, jotka olivat tulleet tekemään hankintaa,  eivät kuitenkaan saaneet asiointikäynnillään sitä tehtyä.

Urheilukaupan kivijalalla menee yhä vahvasti. Haastatelluista 92 prosenttia vastasi asioivansa mieluummin myymälässä kuin verkkokaupassa. Nuorten keskuudessa kivijalkaa pidettiin jopa keskiarvoa mieluisampana vaihtoehtona.  Kivijalan vahvuutena pidetään palvelua. Kuitenkaan 68 prosenttia vastaajista ei osannut sanoa palvelusta mitään, koska he eivät olleet asioineet myyjän kanssa.

”Tähän tulisi nyt herätä” pohtii Heikkilä. ”Vain 27 prosenttia vastaajista kertoo myyjän suositelleen heille jotain tuotetta. Kuitenkin näistä liki puolet sanoo myyjän suosituksen vaikuttaneen ostopäätökseen. Myyjien asiantuntemuksella voidaan aidosti vaikuttaa ostopäätöksentekoon ja saada myös lisämyyntiä.”

Tutkimuksen mukaan kuluttajien myymälässä asiointia ohjasi vahvasti tarvelähtöisyys ja kolmella neljästä asiakkaasta oli valmiiksi mietittynä tuote, jonka he halusivat hankkia. Kuitenkin lähes joka kolmannelta ostamaan tulleelta asiakkaalta jäi hankinta suorittamatta ja ainoastaan kolme prosenttia hankki jonkin korvaavan tuotteen.

Tutkimukseen vastasi 727 vastaajaa yhdeksässä kaupungissa eri puolella Suomea. Tutkimus tehtiin 18.4. – 11.5.2016 ja sen toteutti OneTimer. Tiedot kerättiin myymälässä asioineilta henkilöiltä välittömästi käynnin jälkeen.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Hanna Heikkilä, Urheilu- ja Vapaa-aikatukkuliikkeet ry, 050-536 3379,