Säännöt YouSport.fi:ssä ja sen sosiaalisen median kanavissa kuten Facebookissa ja Instagramissa järjestettäviin arvontoihin

Arvonnan järjestäjä

YouSport / Akvamariini Oy

Ehtojen hyväksyminen

Arvontaan osallistuminen tarkoittaa, että osallistuja on lukenut säännöt huolellisesti ja hyväksynyt ne.

Osallistumisoikeus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt pois lukien YouSport Finlandin henkilökunta ja heidän perheenjäsenensä, sekä niiden yhtiöiden ja organisaatioiden työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan kanssa. Osallistujan on täytettävä Facebookin ja Instagramin yleiset käyttöehdot. Osallistumisessa ei ole ikärajaa. Kaikki automatisoidut keinot osallistua ovat kiellettyjä. Epäillystä vilpistä tai huijausyrityksestä osallistuja menettää osallistumiskelpoisuutensa, ja YouSport / Akvamariinilla on oikeus poistaa epäilyn kohde arvonnasta ilman erillistä ilmoitusta tai varoitusta.

Osallistumisaika

Äänestykseen ja arvontaan osallistumisaika ilmoitetaan kunkin arvonnan yhteydessä Yousport.fi:ssä tai sen sosiaalisen median kanavissa kuten Facebook- ja Instagram-sivuille tehdyissä julkaisuissa. YouSport ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista.

Palkinnot

YouSport arpoo kaikkien arvontaan osallistuvien kesken Yousport.fi:ssä tai sen sosiaalisen median kanavissa kuten Facebook- ja Instagram-sivuille tehdyn julkaisun mukaiset ja hintaiset tuotteet tai palvelut.

Osallistuminen

Arvontaan osallistuminen edellyttää Yousport.fi:n tai sen sosiaalisen median kanavissa kuten Facebook- ja Instagram-sivuille tehdyissä julkaisuissa pyydettyjä toimenpiteitä (joko julkaisun tykkäämistä ja/tai kommentoimista).

Arvonnan suorittaminen ja palkintojen lunastaminen

Palkinnot arvotaan Yousport.fi:n tai sen sosiaalisen median kanavissa kuten Facebook- ja Instagram-sivuille tehdyissä julkaisuissa ilmoitettuna ajankohtana. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti Facebookin tai Instagramin yksityisviestin kautta. Mikäli voittajaa ei tavoiteta, on YouSport Finlandilla oikeus arpoa tilalle uusi voittaja. Voittaja julkistetaan, kun hänet on tavoitettu. YouSport Finlandilla on oikeus julkaista arvonnan voittajan nimi ja kotipaikkakunta ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

Verot

Palkintoja lahjoittaneet yritykset sitoutuvat maksamaan lakisääteiset verot YouSport.fi:n ja sen sosiaalisen median kanavissa kuten Facebook- ja Instagram-sivujen kautta arvotuista palkinnoista. Palkintoa ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen.

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä. Yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön.

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste alla. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

YouSport / Akvamariini Oy

Helsingissä 1.11.2019

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
YouSport Finland Oy, 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Pia Jännes

3. Rekisterin nimi
YouSport Finland Oy:n toimeenpanemien arpajaisten asiakasrekisteri

4. Rekisterin ja henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus
Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella YouSport Finland Oy:n toimeenpanemien arpajaisten henkilöasiakasrekisterin ylläpitämiseen sekä voittojen lunastamisen ja arvontoihin osallistumisen arkistointiin ja käsittelyyn ja YouSport Finlandin toiminnasta tiedottamiseen. YouSport Finland Oy:llä on oikeus käyttää asiakasrekisterin sisältämiä tietoja sähköisesti tai kirjallisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilön etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyn itsensä arpajaisia varten antamista tiedoista.  

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
YouSport Finland Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja sitä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

9. Rekisteröidyn tarkastus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada kopiot niistä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttämistä suoramainontaan ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.